TEGNEKURS – SELVPORTRETT MED BLYANTER FOR VOKSNE -TRINN 2

Om kurset:

Dette 5 ukers kurset fokuserer på å begynne å etablere riktig tegneferdighet med blyanter på egen hånd, for middel erfarne mennesker.Kreves litt tidligere erfaring. Begynn med flere motiver for å utdype forståelsen av praktiske tegneferdigheter, komposisjon, volum og belysning. Etterpå skal vi jobbe med et selvportrett med konstant støtte fra instruktøren.

Målet med kurset: Studentene kan tegne de fleste tegningene selvstendig.

Materiale:

Blyanter (HB, B )

Viskelær

Kniv

Tegnepapirer

Kopipapir A3

Blyanter

Materiale er inkludert i prisen

Pris: 1500 kr

Kurset skal vare hver Mandag kl. 18.00

Oppstartdato: Mandag 24.02.2020. fra kl 18.00 til kl 19.30

Om lærer:

Erina Kawachi f. 1984, trykkmaker og billedkunstner, JPN

Erina fikk en bachelor i utdanning med hovedfag i kunst i Kyoto, Japan, 2010.

Hun jobber med forskjellige kunstneriske medier, og tegner som en essensiell del av sin kunstneriske praksis og uttrykk. Hun har akademisk trening i klassisk tegning, samt intuitivt uttrykk gjennom tegning.

Erina driver for tiden en Master of Fine Art ved Kunstakademiet i Trondheim.